Kamiennogórska SSEMP uczestnikiem XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój

Home \ Nowości \ Kamiennogórska SSEMP uczestnikiem XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój

XXIX Forum Ekonomiczne

Krynica-Zdrój, 3-5 września


„Europa jutra. Silna, czyli jaka?”

Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Założenia organizacyjne:

 • 6  sesji plenarnych
 • Ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów
 • Warsztaty
 • Prezentacje narodowe i regionalne

Planowany przebieg:

Dzień 1:
 • Inauguracyjna sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
Dzień 2:
 • Dwie sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
 • Gala Nagród
Dzień 3:
 • Dwie sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe
 • Wydarzenia Kulturalne
 • Zakończenie Forum

Ścieżki programowe:

 • Biznes i Zarządzanie
 • Europa i Świat
 • Europa Karpat
 • Forum Bezpieczeństwa
 • Forum Energetyczne
 • Forum Innowacji
 • Forum Ochrony Zdrowia
 • Forum Cyberbezpieczeństwa
 • Forum Regionów
 • Polonijne Forum Ekonomiczne
 • Inwestycje i Rozwój
 • Nowa Gospodarka
 • Państwo i Reformy
 • Polityka Międzynarodowa
 • Społeczeństwo
 • Wydarzenia Specjalne

Nagrody Forum:

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach:

 • Człowiek Roku
 • Firma Roku
 • Nowa Kultura Nowej Europy
 • Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej

Goście Forum:

Ponad 4500 gości z Europy, Azji Centralnej, USA.

Obiekty:

Obrady Forum Ekonomicznego będą obywać się w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdrój (Pijalnia Główna, Dom Forum, Nowy Dom Forum,  Stary Dom Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy)

Program kulturalny:

Rozpoczyna się po godz. 19:00 w obiektach Forum i obejmuje spotkania autorskie, koncerty i pokazy filmów.

Program rekreacyjny:

Odbywa się w drugim i trzecim dniu Forum  (prezentacja atrakcyjnych turystycznie i historycznie  miejsc, atrakcje rekreacyjne regionu a także wyjątkowe atrakcje kulinarne).

Organizacja:

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum tradycyjnie jest Województwo Małopolskie.

Źródło: http://www.forum-ekonomiczne.pl/xxix-forum-ekonomiczne-2019-zalozenia-2/

RELATED POSTS