Polska Strefa Inwestycji – aktualny bilans działania, wsparcie na czas pandemii

Home \ Nowości \ Polska Strefa Inwestycji – aktualny bilans działania, wsparcie na czas pandemii

Polska Strefa Inwestycji – aktualny bilans działania, wsparcie na czas pandemii

10.11.2020

Tylko od początku 2020 r. do końca października br. w ramach PSI wydano 224 decyzje inwestycyjne o łącznej wartości ponad 7,9 mld zł z równoczesną deklaracją stworzenia 3 559 nowych miejsc pracy – informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Niebawem rozpoczną się konsultacje międzyresortowe dot. projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

PSI-Logo-Kolor2

W dobie pandemii koronawirusa chcemy jeszcze bardziej wesprzeć działalność inwestorów  na terenie Polskiej Strefy Inwestycji i  zachęcić ich do większej aktywności. Przygotowaliśmy  projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, który  właśnie trafił do wykazu prac Rady Ministrów. Pracujemy także nad projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, który jest już gotowy do konsultacji międzyresortowych. Nadal będziemy też zachęcać do lokowania inwestycji w obszarach słabiej rozwiniętych, głównie w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarczych oraz w Polsce Wschodniej – podkreśla wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Z kolei wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk dodaje: – Chcemy  doprecyzować kryteria jakościowe, co ma poprawić przejrzystość obowiązujących przepisów i ułatwić przedsiębiorcom działalność na terenie Polskiej Strefy Inwestycji. Jest to tym bardziej istotne teraz, w czasie pandemii Covid-19.

29 mld zł na inwestycje

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji  od września 2018 r. czyli od początku jej istnienia, do końca października 2020 r. wydano łącznie 680 decyzji inwestycyjnych  o łącznej wartości  29 mld zł. W tym czasie inwestorzy zadeklarowali stworzenie 12 450 nowych miejsc pracy. W grudniu 2018 r. już 50 proc. wartości inwestycji znalazła się poza obszarem Specjalnych Stref Ekonomicznych, na koniec 2019 r. ten odsetek wyniósł 55 proc., a do października 2020 r. wzrósł do 66 proc.

Co ważne, w pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa, począwszy od marca br. tylko nieznacznie zmniejszyła się liczba wydawanych decyzji o wsparciu inwestycji (spadek o 14% r/r w liczbie projektów). A już od października ich liczba zaczęła stopniowo wzrastać (o 2 p. proc. w porównaniu z wrześniem). W minionym półroczu mieliśmy też do czynienia ze spadkiem wartości inwestycji – o 36 proc., ale tu też nastąpiło już lekkie odbicie  (o 4 p. proc. w porównaniu do września). Na terenie PSI do września br. o 28 proc. spadła również liczba nowych miejsc pracy, ale już w październiku nastąpił delikatny wzrost – o 4 p. proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

W październiku  w porównaniu do września br. doszło 27 nowych projektów, o wartości ok 1,1 mld zł i deklaracją 387 nowych miejsc pracy. Tylko w 2020 r. w trzech największych Specjalnych Strefach Ekonomicznych: Katowickiej, Łódzkiej i Wałbrzyskiej do tej pory rozpoczęto realizację aż 87 projektów na łączną kwotę 3,5 mld zł.

Wsparcie dla PSI i SSE w dobie pandemii Covid-19

W  związku z pandemią koronawirusa, wprowadziliśmy szereg pozytywnych dla przedsiębiorców zmian w PSE. Obejmują one:

  • doprecyzowanie zapisów, a tym samym wydłużenie okresu wsparcia dla przedsiębiorcy, w przypadku inwestycji zlokalizowanych tylko częściowo na terenie objętym statusem specjalnej strefy ekonomicznej (51%);
  • otwarcie możliwości zaliczenia leasingu do kosztów kwalifikowanych także po okresie realizacji inwestycji (ponieważ leasing ma inną strukturę finansowania niż większość kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę);
  • uporządkowanie klauzul informacyjnych i zasad korzystania z pomocy publicznej w oparciu o notyfikację projektów do Komisji Europejskiej;
  • doprecyzowanie definicji zakładu i przedsiębiorcy.

Wprowadzono także proprzedsiębiorcze rozwiązania w innych przepisach. Ich celem jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjno-biznesowej SSE. Są to m.in.:

  • doprecyzowanie zapisów w zakresie wszczynania i prowadzenia kontroli zdalnej realizowanej przez strefy u przedsiębiorcy;
  • możliwość racjonalnego odraczania przez dużych przedsiębiorców terminów zapłaty swoim kontrahentom, co poprawia płynność całego rynku; a także możliwość nabywania przez SSE nieruchomości rolnych.

Geneza PSI

Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, tym samym stając się jednolitym obszarem inwestycji. Ustawa weszła w życie 30 czerwca 2018 r. Dzięki temu od 5 września 2018 r. zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju. A nie tylko – jak wcześniej – na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Od 1 stycznia 2019 r. nowe inwestycje można lokować już tylko w PSI. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI – zarządzają poszczególnymi jej częściami.

źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

RELATED POSTS