Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park” - prezentacja działalności i oferty

Home \ Nowości \ Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park” – prezentacja działalności i oferty

Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”

Dolnośląski Park Technologiczny

Nazwa: Dolnośląski Park Technologiczny

Typ Parku: Park Technologiczny

Etap rozwoju: park rozwinięty

Podmiot zarządzający: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Lokalizacja:

Gmina Szczawno-Zdrój
Powiat: Wałbrzyski
Województwo: Dolnośląskie

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park położony jest w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, ma dogodne położenie komunikacyjne, znajduje się w odległości 65 km od Wrocławia, 200 km od Pragi, 420 km od Warszawy, 390 km od Wiednia oraz 335 km od Berlina. Miasto usytuowane jest w pobliżu ważnych połączeń komunikacyjnych  skrzyżowania autostrady A4 (30 km) i projektowanej drogi ekspresowej S3 (15 km). Od przejścia granicznego z Czechami jest oddalony o 20 km, natomiast od granicy z Niemcami o 130 km. W promieniu 70 km Wałbrzych otacza pięć dużych miast – Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Kłodzko i Świdnica.

Budynek T-Parku (autor: DARR S.A.)
Budynek T-Parku (autor: DARR S.A.)


Profil sektorowy

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park to atrakcyjny, zgodny ze standardami przyjętymi w krajach Unii Europejskiej obszar do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w działalność opartą na nowoczesnych technologiach, wyróżniający się dogodną lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi wraz z systemem wsparcia finansowego.

Podstawowym celem Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park jest stworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, których domeną będzie komercjalizacja osiągnięć naukowych, firm wykorzystujących nowoczesne technologie, adaptujących wyniki prac laboratoryjnych i przyciągających venture capital.


Zadania T-Parku:

 • kreowanie nowych przedsięwzięć wykorzystujących nowoczesne technologie we współpracy z ośrodkami naukowymi i centrami badawczymi regionu;
 • zapewnienie profesjonalnych i konkurencyjnych usług infrastrukturalnych i pomocniczych, aktywne wspieranie działań w zakresie promocji przedsiębiorstw działających w T-Parku;
 • pomoc przy podejmowaniu i prowadzeniu innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych;
 • udostępnienie przedsiębiorcom terenów inwestycyjnych dobrze wyposażonych w potrzebną infrastrukturę techniczną;
 • ułatwienia w realizacji inwestycji oraz w uzyskaniu wsparcia finansowego i w wykorzystaniu pomocy publicznej.


Oferta T-Park obejmuje:

 • profesjonalne doradztwo dotyczące transferu technologii i innowacji;
 • wsparcie w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy przedsiębiorców, udział w projektach rozwojowych i badawczych.
 • organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą oraz wdrażania innowacji i nowych technologii.
 • ułatwiony dostęp do zaplecza naukowo-badawczego Politechniki Wrocławskiej i ośrodków badawczo-rozwojowych zlokalizowanych w otoczeniu T-Parku.
 • profesjonalne doradztwo organizacyjne, ekonomiczne i prawne dla firm lokujących sie na terenie T-Parku oraz dla firm spoza T-Parku;
 • współpracę w tworzeniu struktur sprzyjających działalności lobbingowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w dziedzinie innowacyjności i transferu nowoczesnych technologii;
 • tworzenie grup eksperckich zapewniających wymianę doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;
 • współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działalności;
 • organizowanie przedsiębiorców w ramach klastrów branżowych;
 • analizę rynku pracy;
 • dobór kadr;
 • wsparcie w organizacji i realizacji procesu inwestycyjnego z dopełnieniem wymaganych procedur administracyjnych;
 • ofertę usług biurowych;
 • ułatwiony dostęp do sal szkoleniowych;
 • możliwość wynajmu na preferencyjnych warunkach powierzchni przygotowanej do prowadzenia działalności biurowej, biurowo-usługowej, produkcyjnej i magazynowej;
 • możliwość zakupu lub dzierżawy działek inwestycyjnych.

Dla inwestorów z sektora Business Process Offshoring (BPO) zainteresowanych rozpoczęciem w regionie działalności Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – instytucja zarządzająca Dolnośląskim Parkiem Technologicznym, oferuje pełną pomoc w zakresie:

 • przygotowania procesu inwestycyjnego;
 • sporządzenia studium wykonalności projektu;
 • bliskiej współpracy z administracją lokalną;
 • analizy lokalnego rynku pracy w odniesieniu do planowanej działalności;
 • rekrutacji kadry pracowniczej;
 • komercjalizacji powierzchni biurowej;
 • promocji przedsięwzięcia w kraju i za granicą;
 • usług szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników;
 • lokalizacji inwestycji na terenach Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Parku.


Tereny inwestycyjne:

T-Park oferuję przygotowaną do sprzedaży lub wieloletniej dzierżawy działkę nr 769/6 o powierzchni 3,95 ha zlokalizowaną w gminie Szczawno-Zdrój (powiat wałbrzyski). Jest to teren inwestycyjny, niezabudowany, przeznaczony pod działalność usługowa lub produkcyjną. Posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. W zależności od potrzeb inwestora istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia oferowanej powierzchni. Działka wolna od wód podziemnych, odpadów, przeszkód budowlanych, z niewielkimi różnicami poziomów. Bez ryzyka obsunięć gruntu.


Zalety inwestycji na terenach Dolnośląskiego Parku Technologicznego

 1. Pełen dostęp do infrastruktury technicznej oferowanych terenów inwestycyjnych.
 2. Wysokie kompetencje kadry zarządzającej T-Parkiem, która zapewnia wszechstronną pomoc i doradztwo w całym procesie inwestycyjnym.
 3. Wsparcie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – instytucji zarządzającej Dolnośląskim Parkiem Technologicznym.
 4. Pomoc w promocji projektu w kraju i za granicą.
 5. Pomoc w pozyskaniu przyszłych najemców biurowca.
 6. Pomoc w rekrutacji kadry pracowniczej.
 7. Pomoc w pozyskaniu dotacji z Unii Europejskiej.
 8. Konkurencyjne koszty pracy w regionie.
 9. Dostępność i mobilność kadry pracowniczej wykwalifikowanej i doświadczonej w pracy z kapitałem zagranicznym.
 10. Korzystne położenie geograficzne.
 11. Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna pozwala na szybki dojazd do:
  • centrum Wałbrzycha – 6 km
  • Wrocławia – 65 km
  • Pragi – 200 km
  • Berlina – 335 km
  • Wiednia – 390 km
  • autostrady A4 – 30 km
  • projektowanej drogi ekspresowej S3 – 15 km
  • lotniska międzynarodowego we Wrocławiu – 70 km
  • najbliższego granicy polsko-czeskiej – 20 km
  • najbliższej granicy polsko-niemieckiej – 130 km
 12. Przychylność i pomoc administracji samorządowej i rządowej.
 13. Liczne atrakcje turystyczne gminy Szczawno-Zdrój i miasta Wałbrzycha oraz region.


Dane kontaktowe:

Dolnośląski Park Technologiczny
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel.: +48 74 648 04 00
fax: +48 74 648 04 17
e-mail: darr@darr.plinfo@t-park.pl
www.darr.plwww.t-park.pl

źródło: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

RELATED POSTS