E-SISTEP 2021

Home \ Nowości \ E-SISTEP 2021

E-SISTEP 2021

Wydarzenie online
(źródło: PAIH)
ZBH Casablanca wraz z zespołem Afryki i Bliskiego Wschodu Centrum Eksportu PAIH ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wirtualnych targach E-SISTEP w Maroku. Targi E-SISTEP odbędą się w dniach 18-20 maja 2021 r.

E-SISTEP Visual
To największe w tym roku wydarzenie dla szeroko rozumianego przemysłu w regionie Maghrebu. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Mohammeda VI, króla Maroka oraz marokańskiego Ministerstwa Przemysłu, Handlu, Zielonej i Cyfrowej Gospodarki. Organizatorem targów jest FIMME (Federacja Przemysłu Metalurgicznego, Maszynowego i Elektromaszynowego), zrzeszająca szereg instytucji i jedna z najważniejszych dla marokańskiego i regionalnego przemysłu.

Marokańskie ministerstwo kładzie duży nacisk na to, aby w targach wzięła udział jak największa liczba przedsiębiorstw z Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to element szerszej strategii kraju dążącej do dywersyfikacji w wymianie handlowej. Jako agencja rządowa promująca polskich eksporterów, chcielibyśmy, aby pozycja Polski jako lidera regionu została w trakcie targów mocno zaakcentowana. Z tego względu też nawiązaliśmy współpracę z organizatorem targów w charakterze partnera instytucjonalnego wydarzenia. Dzięki temu, od standardowych cen pakietów uczestnictwa, firmy rekomendowane przez PAIH otrzymują 10% zniżki.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nami:

Załącznik:

RELATED POSTS