Integracja edukacji z biznesem - konferencja SSEMP S.A.

Home \ Nowości \ Integracja edukacji z biznesem – konferencja SSEMP S.A.

20 grudnia 2021 r. Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. zorganizowała konferencję: „Integracja edukacji z biznesem”. Konferencja odbyła się w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa. Podczas konferencji przedstawiono działalność szkół i firm z naszego regionu, których działalność stanowi dobrą praktykę w zakresie kształcenia dualnego.

Gościem honorowym była Pani Marzena Machałek – Wiceminister w MEiN i Pełnomocnik Rządu do spraw kształcenia zawodowego. Dyrektorowie zaproszonych dolnośląskich szkół branżowych (z Bolesławca, Lubania, Jeleniej Góry i Kamiennej Góry), otrzymali podziękowania za wsparcie kształcenia zawodowego. Również przybyli inwestorzy z obszaru KSSEMP (m.in. Dr. Schneider z Radomierza oraz Joh. Clouth z Kamiennej Góry) otrzymali listy gratulacyjne za swoje zaangażowanie w edukację zawodową. W konferencji brali również udział lokalni samorządowcy i przedstawiciele urzędu pracy.

Zarząd Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymał podziękowanie od Pani Marzeny Machałek za inicjowanie szeregu aktywności w regionie na rzecz kojarzenia edukacji z przedsiębiorcami.

RELATED POSTS