Zaproszenie na webinarium - WSSE i PIFE - Wsparcie z UE - aktualne i w nowej perspektywie: innowacje, efektywność energetyczna, szkolenia

Home \ Nowości \ Zaproszenie na webinarium – WSSE i PIFE – Wsparcie z UE – aktualne i w nowej perspektywie: innowacje, efektywność energetyczna, szkolenia

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, PIFE w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne webinarium: Wsparcie z UE – aktualne i w nowej perspektywie: innowacje, efektywność energetyczna, szkolenia, które odbędzie się 31 maja br. o godzinie 10:00.

Agenda spotkania:
Blok I
– źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Blok II – Wsparcie dla firm z UE z poziomu krajowego:
– nowa perspektywa finansowania 2021-2027 – programy krajowe;
– aktualne wsparcie dotacyjne, m.in.:
o wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie transformacji cyfrowej – Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców,
o wzrost aktywności przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych poprzez wzrost wiedzy i kompetencji – Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich oraz Międzynarodowe zamówienia publiczne – oferta dla przedsiębiorców,
o System Wczesnego Ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach.

Blok II – Wsparcie dla firm z UE z poziomu regionalnego:
– nowa perspektywa finansowania 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska;
– aktualne wsparcie dotacyjne:
o zwiększenie aktywności innowacyjnej dla MŚ – Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.
– aktualne instrumenty zwrotne:
o Regionalne pożyczki inwestycyjne, obrotowe i hipoteczne,
o Pożyczka płynnościowa,
o Pożyczka na efektywność energetyczną,
o Pożyczka rozwojowa.

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:
Gabriela Beata Misztak
Konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z projektami finansowanymi ze środków UE od środków przedakcesyjnych, poprzez Programy Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia oraz Polska – Czechy, po aktualną perspektywę finansowania 2014 – 2020. Skutecznie i wieloma sukcesami doradza potencjalnym beneficjentom w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich.
Magdalena Chmielińska – Rozenek
Od 2015 roku konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze. Wieloletnie doświadczenie w pracy z projektami finansowymi ze środków UE oraz innych środków zewnętrznych (np. rządowych). Udzielanie konsultacji na etapie składania wniosków o dofinansowanie, realizacji projektów i rozliczania dotacji. Pomoc potencjalnym beneficjentom w poszukiwaniu źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć.

Zarejestruj się klikając w grafikę:

Poniżej link do rejestracji:
https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/wsparcie-z-ue-aktualne-i-w-nowej-perspektywie-innowacje-efektywnosc-energetyczna-szkolenia/register?_ga=2.161158782.213983397.1653375341-793848588.1600691460

źródło: WSSE & MRiT

RELATED POSTS