Serwis Access2Markets

Home \ Nowości \ Serwis Access2Markets

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnością serwisu Access2Markets (portal dla eksporterów i importerów z UE):

Czym jest Access2Markets?

Access2Markets to nowy portal dla eksporterów i importerów z UE, na którym można znaleźć szczegółowe informacje na temat

 • taryfy
 • reguły pochodzenia
 • podatki i cła dodatkowe
 • procedury i formalności przywozowe
 • wymogi dotyczące produktu
 • bariery handlowe
 • statystyki dotyczące przepływów handlowych

… tak, aby można było znaleźć najlepsze źródło lub rynek eksportowy swoich produktów.

Informacje z bazy danych dostępu do rynku

Wszystkie informacje zawarte wcześniej w bazie danych dostępu do rynku znajdują się obecnie w bazie danych Access2Markets.

Access2Markets zawiera informacje zarówno dla importerów, jak i dla eksporterów.

Tutaj można znaleźć wszystkie taryfy celne, procedury przywozowe i formalności, jak również wymogi dotyczące poszczególnych produktów w odniesieniu do ponad 120 rynków eksportowych poza UE, które stanowią ponad 90 % całkowitej wartości wywozu do krajów spoza UE.

Nowe informacje w systemie Access2Markets

Oprócz kluczowych informacji na temat warunków wywozu i przywozu w podziale na kraje, access2Markets

 • przewodniki krok po kroku dotyczące wywozu/importowania towarów i usług
 • szczegółowe wytyczne dotyczące reguł pochodzenia
 • narzędzie pomagające w ocenie pochodzenia produktu
 • terminologia handlowa wyjaśniona w jaki sposób
 • Informacje na temat tego, w jaki sposób cła na mocy umów handlowych będą z czasem znoszone
 • statystyki przepływów handlowych wraz z wykresami.

Access2Markets jest dostępny we wszystkich 24 językach urzędowych UE w elastycznym i przyjaznym dla urządzeń przenośnych układzie.

Jak współpracować z Access2Markets

Poszukujemy taryf, procedur celnych i formalności, wymogów dotyczących produktów lub statystyk dotyczących konkretnego produktu?

Mój asystent ds. handlu

 • wpisać „nazwa lub kod produktu”
 • wpisać „od” i „do”
 • kliknij na „Szukaj”.

Przegląd umów handlowych UE i ich elementów

Szukanie informacji o jednej z unijnych umów handlowych, w tym o regułach pochodzenia i o tym, jak udowodnić pochodzenie produktu?

Przejdź do rynków, a następnie wybierz kraj będący przedmiotem Twojego zainteresowania na rynkach pozaunijnych.

Jestem nowy dla handlu. Czy mogę uzyskać wprowadzenie?

Odwiedź sekcje dotyczące towarów lub usług w celu zapoznania się z przewodnikami krok po kroku dotyczącymi handlu towarami i usługami lub przeczytaj strony dotyczące inwestycji i rynków.

Barier w handlu

Stojąc przed barierami dla rynków poza UE?Skorzystaj z Access2Markets, aby powiedzieć nam o nich!

Nie można znaleźć tego, czego szukasz? Pozwólmy nam pomóc!

Jak możemy się poprawić? Aby dowiedzieć się, skorzystaj z przycisków informacji zwrotnych znajdujących się na dole każdej strony!

źródło: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pl/content/witamy-w-serwisie-access2markets-do-uzytkownikow-bazy-danych-dostepu-do-rynku

RELATED POSTS