Misja biznesowa na Filipiny, 17-22 października 2022

Home \ Nowości \ Misja biznesowa na Filipiny, 17-22 października 2022

filipiny-600x338

Jeśli poszukujesz nowych rynków, chcesz prowadzić interesy na Filipinach, dołącz do misji gospodarczej organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, która odbędzie się w dniach: 17-22 październik 2022, ( Manila).

Szybko zmieniająca się obecnie sytuacja geopolityczna oraz pandemia COVID wywołują poważne turbulencje w gospodarce światowej m.in. powodując reorientację kontaktów biznesowych, utrzymanie/ zerwanie łańcuchów dostaw i kierunków współpracy.

Po blisko dwóch latach izolacji kraje Azji Południowo -Wschodniej ponownie otwierają swoje granice dla partnerów zagranicznych. Filipiny szybko przezwyciężyły recesję z okresu pandemii. Gospodarka zanotowała wzrost w wysokości 5,5 proc. w 2021 r. mimo ograniczonego rządowego programu wsparcia finansowego. Ważnym stymulatorem tego rozwoju są inwestycje infrastrukturalne i przyspieszenie cyfryzacji.

Połączenie młodej, dobrze wykształconej, coraz bardziej bogacącej się anglojęzycznej ludności (100 mln) a także przynależność do wspólnoty Gospodarczej ASEAN-u sprawiają, że kraj jest atrakcyjny i przyciąga uwagę coraz większej liczby firm zagranicznych.

Filipiny otworzyły się dla ruchu międzynarodowego z końcem maja br, coraz więcej zagranicznych delegacji biznesowych udaje się do tego kraju ramach misji gospodarczych, dlatego chcielibyśmy stworzyć Państwu również taką możliwość proponując udział w delegacji biznesowej na Filipiny, która odbędzie się w październiku 2022.

Program pobytu i spotkań merytoryczno- biznesowych w Manili przygotowywany jest we współpracy z długoletnim naszym partnerem Filipińską Izbą Przemysłowo -Handlową, Zagranicznym Biurem PAIH-u oraz Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Manili.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejma prośbą o informacje zwrotną czy bylibyście zainteresowani podjęciem (lub kontynuacja ) działań na rynku filipińskim, a tym samym czy jesteście zainteresowani udziałem w proponowanej prze nas misji.

Misja skierowana jest do firm ze wszystkich sektorów ale mając na uwadze potrzeby i kierunki rozwoju i inwestycji Filipin szczególnie zapraszamy do udziału w niej firmy ze następujących sektorów:

• art. spożywczych i przetwórstwa rolno spożywczego,
• sektora urządzeń medycznych,
• sektora IT / w tym firmy Fin-tech,
• energetyki,
• w zakresie zielonych technologii i oraz melioracji

W przypadku odpowiedzi potwierdzającej udział w misji wyjazdowej, uprzejmie proszę o wypełnienie ANKIETY, w terminie do dnia :30 sierpnia br.

Kontakt:

Katarzyna KANIEWSKA
Tel.: 22 630 97 07
e-mail: kkaniewska@kig.pl

RELATED POSTS