W imieniu organizatora tj. Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK zapraszamy na bezpłatne SZKOLENIE ONLINE w którym dowiedzą się Państwo „Jak rozumieć i stosować reguły handlu zagranicznego”.

Webinarium organizowane jest przez WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. we wsparciu merytorycznym Ministerstwa Finansów oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w dn. 7 września 2022 r. w godzinach 10:00 – 12:00 na platformie szkoleniowej ClickMeeting.

info_webinar_wsse

Ekspertami spotkania będą:
 
Edward Madej, Naczelnik wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów, który problematyką taryfy celnej i środków taryfowych zajmuje się od 1998 r. tj. od początku swojej kariery w administracji.
W latach 1998-2004 odpowiadał za przygotowanie polskiej taryfy celnej i innych regulacji taryfowych. Udział w procesie negocjacyjnym (przystąpienie Polski do Unii Europejskiej). Od 2004 Ekspert Polski – udział w pracach Grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. Ekonomicznych Aspektów Taryfy Celnej (współpraca z Komisją, państwami członkowskimi i podmiotami gospodarczymi). Od lipca 2010 do chwili obecnej zatrudniony w Ministerstwie Finansów (Departament Ceł). Delegat Polski do Komitetu Kodeksu Celnego – Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej. Ekspert ds. klasyfikacji towarów mechanicznych/różnych odpowiedzialny za współpracę w tej dziedzinie (Komisja i państwa członkowskie). Członek projektu Zespołów Ekspertów oraz delegat kilku Grup Projektowych ds. klasyfikacji towarów w ramach CN/HS. Reprezentuje Polskę również w innych Komitetach Kodeksu Celnego: sektor CN, Szefów Taryf, Koordynator prac Grupy Ekspertów Celnych Komitetu HS w ramach WCO.

Barbara Kamińska-Szuba, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Wiedniu. Przez kilka lat pełni funkcję menedżera eksportu polskich firm na rynku austriackim. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w roli akredytowanego doradcy eksportowego przy Austriackiej Izbie Gospodarczej, doradzała między innymi polskim przedsiębiorstwom w zakresie sprzedaży eksportowej i internacjonalizacji. Współzałożycielka i wieloletnia Prezes organizacji PAIWG w Wiedniu, zrzeszającej polskie i austriackie firmy z różnych sektorów gospodarczych, działające na rzecz wymiany handlowej pomiędzy Polską i Austrią. Organizowała wystąpienia polskich firm na branżowych targach w Austrii. Od kilkunastu lat mieszka w Austrii. Absolwentka administrowania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz podyplomowych studiów coachingu biznesowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studiowała także prawo gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia:

–  strategie wejścia na rynki zagraniczne,
–  najczęstsze błędy w działalności eksportowej,
–  minimalizowanie ryzyka w handlu zagranicznym,
–  taryfa i środki taryfowe (budowa, cła),
–  informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4 (zakres informacji, posługiwanie się systemem),
–  ustanawianie środków taryfowych, takich jak zawieszenia poboru ceł, czy kontyngenty taryfowe (aspekt prawny tych środków, cele i warunki ich wprowadzania, sposób korzystania z tego rodzaju środków).

RELATED POSTS