Spotkanie dla przedsiębiorców na temat zatrudnienia osób pozbawienia wolności w ZK w Zarębie

Home \ Nowości \ Spotkanie dla przedsiębiorców na temat zatrudnienia osób pozbawienia wolności w ZK w Zarębie

Dnia 28 czerwca 2023 r. na terenie Zakładu Karnego w Zarębie (Powiat Lubański) odbyło się spotkanie dla przedsiębiorców na temat zatrudnienia osób pozbawienia wolności. Na zaproszenie Pana Mateusza Jaraczewskiego – Dyrektora ZK w Zarębie, w spotkaniu uczestniczyli pracownicy SSEMP S.A., którzy przedstawili kompleksowe wsparcie inwestycyjne dla projektów inwestycyjnych na obszarze Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. 

Dyrektor ZK zaprezentował założenia programu „Praca dla Więźniów”. Program zainicjowany przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową. Podejmowane przedsięwzięcia opierają się na trzech filarach:

  1. Budowie na terenie zakładów karnych hal produkcyjnych;
  2. Rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów;
  3. Ulgach dla przedsiębiorców i kontrahentów zatrudniających więźniów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu na stronie internetowej Służby Więziennej:

https://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow

RELATED POSTS