Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pod nazwą: Usunięcie zalegających, zawalonych elementów konstrukcji i wykonanie trwałych osłon otworów okiennych i drzwiowych w budynku parowozowni wachlarzowej na terenie dawnych ZNTK przy ulicy Gazowej w Lubaniu

Home \ Nowości \ Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym pod nazwą: Usunięcie zalegających, zawalonych elementów konstrukcji i wykonanie trwałych osłon otworów okiennych i drzwiowych w budynku parowozowni wachlarzowej na terenie dawnych ZNTK przy ulicy Gazowej w Lubaniu

RELATED POSTS