Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji

Home \ Nowości \ Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji

 

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości prezentuje nowy raport: „Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji”.

 Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości przedstawia najnowszy raport zatytułowany „Zagrożenia dla przedsiębiorstw sektora MŚP i interesu narodowego w erze cyfryzacji”. Dokument ten stanowi istotny krok w kontynuacji rozważań nad luką cyfrową i zagrożeniami, jakie niosą ze sobą nowoczesne technologie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz interesu narodowego.

Raport, opracowany przez ekspertów zrzeszonych w Think tanku Fundacji, zawiera szczegółową analizę potencjalnych konsekwencji wdrażania nowych technologii cyfrowych.

 Autorzy dokumentu, w tym prof. Marian Gorynia, dr hab. Joanna Kuczewska, gen. broni (w st. spocz.) dr Andrzej Fałkowski oraz dr hab. Krzysztof Pietrusewicz, prof. ZUT, precyzyjnie wskazują konkretne przykłady zagrożeń oraz dostarczają praktycznych wskazówek dotyczących przeciwdziałania tym ryzykom.

 Kluczowe punkty raportu 

  • Macierz czynników ryzyka – narzędzie umożliwiające identyfikację i ocenę potencjalnych zagrożeń oraz ich wpływu na funkcjonowanie MŚP.
  • Strategia cyfrowa – zalecenia dotyczące wykorzystania potencjału cyfryzacji oraz stworzenia spójnej strategii cyfrowej z naciskiem na bezpieczeństwo.
  • Współpraca między przedsiębiorstwami – promowanie współpracy w celu zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego.
  • Praktyczne studia przypadków – narzędzie umożliwiające dostosowanie rekomendacji do różnych kontekstów i wyciąganie wniosków na podstawie realnych doświadczeń.

 W obliczu przyspieszającej cyfryzacji, wynikającej z rozwoju globalnych łańcuchów dostaw oraz niestabilnej sytuacji geopolitycznej, raport podkreśla konieczność uwzględnienia zarówno wzrostu efektywności przedsiębiorstw, jak i ochrony interesu publicznego oraz bezpieczeństwa narodowego.

 „Naszym celem jest dostarczenie przedsiębiorstwom sektora MŚP narzędzi i wiedzy niezbędnych do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom cyfrowym, jednocześnie wspierając ich rozwój i adaptację do nowych technologii” – podkreśla dr Piotr Kryjom, zastępca dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą oraz koordynator zespołu Think tank.

 Raport jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Zachęcamy przedsiębiorców, decydentów oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z jego treścią i wdrażania przedstawionych rekomendacji w praktyce.

O Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości powstała, aby wzmacniać kompetencje i konkurencyjność przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Polski, poprzez wspieranie ich transformacji w kierunku przemysłu przyszłości. Wspomaga procesy transformacji cyfrowej, wdrażanie cyfrowych produktów i usług oraz wprowadzanie modeli biznesowych opartych o najnowsze rozwiązania z obszaru m.in. inteligentnej analizy danych, automatyzacji i komunikacji maszyn oraz ludzi z maszynami, wirtualizacji procesów, a także cyberbezpieczeństwa.

  Kontakt
Pytania dotyczące narzędzi można kierować na adres kontakt@fppp.gov.pl lub pod nr tel. +48 333 43 43.

 

RELATED POSTS