Nowy zarząd kamiennogórskiej strefy ekonomicznej

Home \ Nowości \ Nowy zarząd kamiennogórskiej strefy ekonomicznej

tadeusz-rycharskidagmara-geborys

Prezesem zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze został Tadeusz Rycharski. Jego zastępcą jest Dagmara Helena Gęborys. Nowy zarząd został wybrany podczas dzisiejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia udziałowców kamiennogórskiej strefy.

– Zamierzamy umacniać pozycję strefy ekonomicznej w środowisku biznesu. Liczymy na współpracę z dotychczasowymi i nowymi inwestorami przy udziale samorządu lokalnego. Będziemy także budować rynek pracy w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, kształconą w ramach Strefowego Klastra Edukacyjnego – mówi Tadeusz Rycharski, prezes zarządu kamiennogórskiej strefy ekonomicznej.

Tadeusz Rycharski jest konsultantem UNDP i UN Global Compact (przedstawicielstwo ONZ w Polsce). Były burmistrz Kamiennej Góry, wiceburmistrz Lubawki, wicestarosta powiatu kamiennogórskiego. Kierował pracami związanymi z opracowaniem ponad 100 analiz wskaźnikowych zrównoważonego rozwoju m.in. dla miast: Warszawa, Płock, Słupsk oraz Zagłębie Dąbrowskie, gmin Górnej Narwi. Był członkiem zespołu opracowującego zestawy wskaźników zrównoważonego rozwoju na zlecenie Ministra Środowiska. Koordynator projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pod jego kierunkiem powstała m.in. strategia rozwoju powiatu wrocławskiego. Posiada wykształcenie z zakresu prawa i ekonomii na poziomie uniwersyteckim.

Dagmara Helena Gęborys jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Menedżerskich Studiów w zakresie zarządzania i finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kontynuuje studia prawnicze II stopnia. Realizowała liczne projekty biznesowe, pozyskiwała fundusze unijne, zarządzała ich wykorzystaniem przy przedsięwzięciach inwestycyjnych. Zajmowała się doradztwem gospodarczym (finanse, prawo, realizacja inwestycji).

 

Oprac. „Mo-Ja” Multimedia, 22 marca 2016r.

RELATED POSTS