IV Kongres Klastrów Polskich

Home \ Nowości \ IV Kongres Klastrów Polskich

25 stycznia 2017 r., Wiceprezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Dagmara Gęborys uczestniczyła w IV Kongresie Klastrów Polskich w Warszawie. Konferencję otworzyła wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

emi

W trakcie Kongresu zostały omówione kwestie związane ze wzrostem gospodarczym opartym na innowacyjności poprzez działalność klastrów jak również kwestie związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie innowacyjności oraz instrumenty wsparcia działalności klastrów.
 
„W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju krajowe klastry kluczowe uwzględniliśmy przy realizacji działań związanych z rozwojem nowoczesnego przemysłu, mobilizacji kapitału prywatnego na rzecz prowadzenia działalności B+R+I, a także stymulowania popytu zewnętrznego na innowacje poprzez zwiększenie zdolności i skłonności firm do eksportu oraz lokowania bezpośrednich inwestycji za granicą” – mówiła wiceminister J. Emilewicz.
emilewicz kongres
Wiceszefowa resortu rozwoju dodała również, że klastry będąc platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń tworzą ekosystem, który przyczynia się do rozwoju konkurencyjności gospodarki.

RELATED POSTS