Informacja o wyborze - BAUER PRINT WYKROTY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa - 20.03.2017r.

Home \ Nowości \ Informacja o wyborze – BAUER PRINT WYKROTY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa – 20.03.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 20 marca 2017 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 23 lutego 2017 r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1730).

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Nowogrodziec

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

Bauer Print Wykroty Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
ul. Motorowa 1
04-035 Warszawa

Przewodnicząca Komisji Rokowań
Danuta Lewandowska

Informacja o wyborze – BAUER PRINT WYKROTY Sp. z o.o. Sp. Komandytowa – 20.03.2017r. PDF

RELATED POSTS