IX Europejski Kongres Gospodarczy

Home \ Nowości \ IX Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 10-12 maja 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się dziewiąta edycja największego spotkania biznesowego w Europie Centralnej – Europejski Kongres Gospodarczy. Kamiennogórską SSEMP reprezentowała Wiceprezes Zarządu Dagmara Gęborys.

W trakcie trzydniowego Kongresu omawiane były m.in. poniższe kwestie:

– Przemiany polityczne w Europie przechylającej się w kierunku populizmu, izolacjonizmu – ich wpływ na warunki prowadzenia biznesu.

–  Gospodarcza Europa po Brexicie. Skutki rozwodu dla wymiany gospodarczej, europejskiego rynku pracy, finansów.

– Społeczne obowiązki gospodarki: środowisko, zdrowie, etyka. Migracje i kryzysy a rynek pracy w Europie.

– Rola sektora prywatnego w rozwoju rynku i gospodarki.

– Praca i pracownik a hierarchia wartości w gospodarce. Człowiek jest najważniejszy – od hasła do zarządzania.

– Wyczerpanie dotychczasowych motorów wzrostu gospodarczego. Gospodarka oparta na wiedzy a model rozwojowy Europy.

–  Inwestowanie w czasach niestabilności: ryzyko, bariery, odwaga, profity.

– Rola chińskiej gospodarki na globalnym rynku; Chiny w polityce gospodarczej Unii Europejskiej i krajów Europy Centralnej.

– Technologie, cyfryzacja, informacja w produkcji. Gdzie jesteśmy, co nas czeka?

– W co i w jaki sposób inwestują samorządy? Doświadczenia i ograniczenia.

RELATED POSTS