Spotkanie Rady Programowej Klastra Edukacyjnego SSEMP S.A.

Home \ Nowości \ Spotkanie Rady Programowej Klastra Edukacyjnego SSEMP S.A.

W dniu 09.06.2017 r., odbyło się spotkanie Rady Programowej Klastra Edukacyjnego SSEMP S.A. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Prezesa Tadeusza Rycharskiego i Wiceprezes Dagmary Gęborys. Powodem zebrania członków Rady Programowej było omówienie dotychczasowej działalności Strefowego Klastra Edukacyjnego oraz perspektywa funkcjonowania w najbliższej przyszłości. 

W trakcie spotkania omówiona została rola Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości jako pośrednika między szkołą a pracodawcą. Zaproszeni dyrektorzy szkół i strefowi inwestorzy dyskutowali o potrzebach kształcenia uczniów pod potrzeby rynku pracy. Prezes SSEMP S.A. Tadeusz Rycharski wyraził chęć intensyfikacji dotychczasowej współpracy i zadeklarował wsparcie ze strony Kamiennogórskiej SSEMP w zakresie promowania kształcenia zawodowego.

RELATED POSTS