Porozumienie Kamiennogórskiej SSEMP z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH)

Home \ Nowości \ Porozumienie Kamiennogórskiej SSEMP z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH)

Celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy pomiędzy PAIH a SSEMP, w tym przede wszystkim:
➡️doskonalenie procedur związanych z procesami pozyskiwania ofert inwestycyjnych oraz pozyskiwania i obsługi projektów inwestycyjnych,
➡️doskonalenie procedur związanych z procesem wsparcia międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw,
➡️podejmowanie działań i przedsięwzięć wpływających na rozwój gospodarczy obszaru Kamiennogórskiej SSEMP.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości współpracuje z Polską Agencją Inwestycji i Handlu od wielu lat (wcześniej PAIiIZ). Porozumienie zakłada intensyfikację dotychczasowej współpracy oraz obopólne promowanie możliwości inwestycyjnych KSSEMP.

RELATED POSTS