Porozumienie Strefy z Bogatynią w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów

Home \ Nowości \ Porozumienie Strefy z Bogatynią w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów

Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia Wojciech Dobrołowicz i Prezes Zarządu SSEMP  w Kamiennej Górze Tadeusz Rycharski, podpisali porozumienie partnerskie, w którym wyrażają wolę współdziałania na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy Bogatynia, wchodzącej w skład obszaru zarządzanego przez Strefę. Strony porozumienia deklarują zamiar podjęcia współpracy m.in. w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów.

W ramach działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem wspólnej obsługi inwestorów i przedsiębiorców, gmina i Strefa będą wspierały proces powstawania i przygotowania terenów pod inwestycje, aktywnie współpracowały w procesie obsługi inwestora, czy w zakresie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla przedsiębiorców i inwestorów. Będą również współpracować w ramach budowania pozytywnego wizerunku gminy w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej i promowania jej możliwości inwestycyjnych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi marketingowych, czy uczestniczyć  w programach i imprezach dotyczących promocji gospodarczej. Porozumienie nie stanowi źródła zobowiązań finansowych stron.

image_03-20 image_02-27 image_01-41

RELATED POSTS